Donateurs werven

Donateurs werven

Donateurs weven

Donateurs werven en van hen een financiële bijdrage vragen is lang niet altijd een eenvoudige opgave. Toch dienen non-profit organisaties steeds vaker een beroep op hen te doen. Donateurs en donaties werven vereist dan ook een weloverwogen, stapsgewijze aanpak. Alleen zo bouwt u een goede en lange termijnrelatie op met de donateurs. IWA-call kan u met het wervingsproces helpen. Door potentiële donateurs op een juiste en maatschappelijk verantwoorde wijze te benaderen, zullen uw maatschappelijke doelen worden gerealiseerd.

Het binden van donateurs aan uw goede doelenorganisatie

Werkt u voor een non-profit organisatie of wilt u deze oprichten? Dan hoeven we u niet te vertellen hoe belangrijk het is om donateurs te werven. Hun donaties maken het mogelijk om de doelen van uw organisatie te verwezenlijken én deze verwezenlijking in stand te houden. Het lastigst is het om donateurs te werven die zich voor langere tijd aan uw goede doelenorganisatie willen binden. Vandaag de dag heerst er een steeds sterker wordende ‘ad-hoc mentaliteit’: men wil incidenteel wel iets betekenen, maar de loyaliteit blijft beperkt. IWA-cal helpt u hierop in te spelen.

Wervingscampagnes met een gepast karakter

Laten we ook niet vergeten hoe groot de weerslag van de wereldwijde pandemie op goede doelencampagnes is geweest. Men vreesde -en vreest soms nog steeds- dat fondsenwerving juist in deze periode een negatief effect zou hebben op de reputatie van een non-profit organisatie. Zeker onder de oudere generaties heerst dan ook scepsis. Tal van campagnes zijn de afgelopen jaren vroegtijdig stopgezet uit angst dat het als ongepast zou worden gezien. Om donaties te werven is het dan ook belangrijk een sterk commercieel karakter te vermijden. IWA-cal weet hoe.

Het belang van loyale donateurs

Als betrokkene bij een fondsenwervende organisatie droomt u natuurlijk van donateurs die periodiek doneren. Loyaliteitsdonaties leveren u dan ook tal van voordelen op. De inkomstenstroom is stabieler en ook grotendeels voorspelbaarder. Dit maakt het plannen van en investeren in campagnes en andere zaken wat makkelijker. Wilt u donateurs gaan werven, dan is dit dus het meest effectief wanneer u deze voor langere tijd aan u kunt binden. Wat u dus wilt, is dat mensen met hun hart doneren en een langdurige relatie met uw non-profit organisatie opbouwen.

Transparantie en integriteit

Donaties werven is een activiteit met een sterk maatschappelijk karakter. Des te belangrijker is het dan ook om transparant te zijn in de manier waarop u te werk gaat. Verantwoorde wervingscampagnes voldoen aan diverse regels en richtlijnen. De campagne dient door een hoge mate van integriteit te worden gekenmerkt en irritatie bij het publiek dient te allen tijde te worden voorkomen. Ook moet uit een campagne duidelijk worden waar u voor werft, welke activiteiten daaraan verbonden zijn en hoeveel geld ervoor nodig is. Geenszins mag er druk op potentiële donateurs worden uitgeoefend. IWA-cal weet van de hoed en de rand.

Inzicht in uw doelgroep

Behalve met deze maatschappelijke aspecten houden we natuurlijk ook rekening met de verschillen die er tussen (potentiële) donateurs bestaan. Niet iedereen kan zomaar op dezelfde manier worden benaderd. Zo speelt alleen al leeftijd een belangrijke rol in de wijze van communiceren. Ook is het van belang u af te vragen wat een donateur van u verwacht wanneer deze tot een schenking overgaat. Door alle beschikbare informatie samen te brengen en te analyseren, krijgt u van uw potentiële donateurs een helder beeld. Zo kunt u nog gerichter te werk gaan en zo het succes van donaties werven vergroten.

Donaties ophalen
Donaties ophalen

Contact opnemen met het publiek

Wellicht bent u op de hoogte van de Wet Telecommunicatie. Deze stelt dat consumenten enkel voor commerciële of charitatieve doeleinden mogen worden gebeld wanneer daar de expliciete toestemming voor is gegeven, of wanneer er een klantrelatie bestaat. Het begrip klantrelatie mag door goede doelen oftewel non-profit organisaties echter ruimer worden geïnterpreteerd; u heeft namelijk het ruime publiek nodig. Daarom heeft u geen toestemming nodig om contact op te nemen. IWA-call weet dit professioneel aan te pakken om zo uw succeskansen te verhogen en potentiële irritaties bij de ontvangers van de telefoontjes te voorkomen.

Oog voor donateurs

Is het u gelukt om donateurs te werven? Dan heeft u een eerste belangrijke stap gezet. Echter kan er niet achterover worden geleund; het is namelijk van essentieel belang om de opgebouwde relaties te onderhouden. U streeft namelijk naar een zo hoog mogelijke mate van loyaliteit. Dit betekent dat u zo nu en dan ook uw waardering naar uw donateurs uitspreekt. Bijvoorbeeld middels een e-mail waarmee zij op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen. Uw donateurs moeten het gevoel krijgen dat u oog voor ze heeft. IWA-cal kan u hier alles over vertellen.

Wij richten ons op de werving, u richt zich op uw doelstellingen

Als ambassadeur van uw onderneming kunnen wij u maximaal van dienst zijn bij het werven van donateurs en donaties. Niet alleen nu, maar ook op de lange termijn. Het ontwikkelen en onderhouden van donateursrelaties middels telemarketing is een van onze krachten. Een kracht die we graag inzetten om ervoor te zorgen dat ook u uw maatschappelijke doelen bereikt. Zo kunt u zich volledig richten op de te realiseren doelstellingen en hierbij horende activiteiten. Heeft u vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.